TCI, firmaların ticari risklerinin yönetimine ilişkin; 

 

 • Ticari alacak (kredi) sigortası
 • Kefalet sigortası (surety bond) 
 • Finansman
 • Endüstriyel sigortalar
 • Reasürans çözümleri ve 
 • Finansal risk yönetimi araçları sunmaktadır.

 

Risk sizi yönetmesin, siz riski yönetin

 

Bir şirketin temel amacı olan sürdürülebilir kârlılık ancak risklerin doğru yönetilmesi ile sağlanabilir. Bu nedenle aşağıdaki ilkeler büyük önem taşımaktadır.

 

 • Riskleri öngörebilmek
 • Risklerin fiyatlanabilir olması
 • Koruma sağlanabilmesi
 • Hızlı ve doğru aksiyon planları ile yönetilebilmesi

 

Bu kapsamda TCI hizmetleri farklı çözümler sunarak şirketlerin ticaretlerinden doğan & ileride doğabilecek riskleri en aza indirmek ve yönetebilmek için etkili araçlar sunuyor.

 

Risk yönetimi, tanım olarak ticareti belirli sınırlar ve kısıtlar içerisine getirmek şeklinde algılanmamalıdır. Risk yönetimi, bir işletmenin güvenle büyüyebilmesi için elzemdir. Şirketler de insanlar gibi gelişebilmek için konfor alanından çıkma ihtiyacındadır. Ticareti bir sürüş olarak düşünürsek, konfor alanından çıkışın belirli hız limitinde olması güvenliliği sağlar. Kuralları belirleyebilmek ise yolun kendisi, hava durumu, gidilecek yer, aracın donanımı gibi uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir çok değişkene sahiptir. Bu nedenle uzman bir danışmanla yol almak şirketlerin hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynar. Risk almamak için reddedilen satışlar ise hiç yola çıkmamaktır ve sadece o gün için güvende kalmak anlamını taşır ki; bu şirketler zaman içerisinde rekabet nedeniyle küçülmek zorunda kalırlar. . Tüm çözümleri düşündüğümüzde TCI’ın ana iş kolu şirketlerin hedefleri ile doğrudan bağlantılıdır; doğru riski alarak ve verimli bir şekilde yöneterek şirketlerin büyümelerine katkı sağlar.

 

Değişen Ticari Dinamikler

Günümüzde her alanda olduğu gibi ticarette de değişim hızı oldukça yüksek. Bu hız, iyi yönetilmesi gereken büyük riskleri beraberinde getiriyor. Birçok işletmede geçmişte işe yarayan stratejiler bugün faydalı olmuyor. Genel anlamda köklü yapısal değişimlere uğrayan ticaret, ekonomide başka hiçbir alanda görülmeyen bir dinamik oluşturuyor. Son on yıl içinde, makro ekonomik ticari dinamikler, aşağıdaki köklü değişimleri yaşadı.

 

 • Ekonomi alanındaki değişim: Yeni iş birliklerinin önemi ve kurulması, şirket birleşmeleri, rasyonalizasyon, işletme karşılaştırması ve danışmanlık
 • Teknoloji alanındaki değişim: Teknik değişimler, elektronik ticaret, modernleşme, bilgisayar ve yapay zekanın etkileri
 • Organizasyon ile ilgili değişim: Şirketlerin öz dinamikleri, işletmeler arası ve işletmeler üstü yenilenen organizasyon yapıları
 • Bilgi alanındaki değişim: Elektronik ortamda bilgi üretimi ve yönetimi, big data, dijital medyanın şirket içi ve şirketler arası kullanımı
 • Sosyal alandaki değişimler: Sosyal bütünleşme, hibrit çalışma, esneklik getiren yönetim biçimleri ve kooperatif yönetim şekli.

 

 

Neden TCI?

Bilgi ve Deneyim: TCI, en detaylı ve gerekli bilgileri size sunar. Şirketiniz için finansman, risk yönetimi ve sigorta hizmetleri için en uygun teklifleri alır. Karşılaştırma yapmak gibi uzun zaman alan işi üstlenir ve şirketiniz için en iyi önerileri sizinle buluşturur. Tedarikçilerin size sunduğu tekliflerin fiyat ve içerik olarak sizin lehinizde iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca sahip oldukları deneyim ile TCI çalışanları sizin sektörünüzde bilgili, eğitimli ve yeniliklerin ve rekabet tehditlerinin farkındadırlar.

 

Müzakere: TCI, çok sayıda sigorta şirketi ve tedarikçi ile çalışır, bu nedenle tek bir şirkete bağlı değildir. Sizi temsil eder, sizin için en uygun hizmeti bulmak üzere birden fazla teklif seçeneğini göz önünde bulundurur ve sizin adınıza müzakere eder. İlişki yönetimindeki başarısı ile gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki hizmet sağlayıcılara sizin için ulaşır. Sahip olduğu ilişkiler ve deneyim sayesinde mevcut teklifleri size özel hale getirir.

 

Özel Çözümler: TCI, ihtiyaçlarınızı tam olarak anlamak için sorular sorar. Böylece sadece bir hizmet satın almak yerine şirketinizin kârlılığını etkileyen tüm risklere bütünsel bir yaklaşım elde edersiniz. Söz konusu yaklaşım ile TCI en uygun çözümleri üretir. Bu çözümler şirketinizin daha önce üzerinde yeteri kadar düşünülmemiş sorunlarına da ışık tutabilir.

 

Destekleyici: TCI öncelikle şirketinizin yapısını ve ticari risklerinizin analizini yaparak ihtiyaç duyduğunuz hizmetleri gerçekçi bir bakış açısı ile belirler. Hizmetin satın alınması ile başlayan sürecin devamında da tecrübeli ekibi ile masanın karşı tarafında değil, sizin yanınızda konumlanır. Böylece çalışma süresince ödeme anlaşmazlıkları, faturalandırma gibi operasyon gerektiren işlemler de dahil olmak üzere başvuracağınız ilk kaynak TCI olur.

 

Yenilemeler: TCI sizinle düzenli olarak iletişim halinde kalır, böylece yenileme süreniz yaklaştığında en iyi şekilde bilgilendirilirsiniz. Yenileme süreci, hedefleri oluşturmak üzere bir stratejik planlama toplantısı ile yenileme tarihinden önce başlar.